منو

بک اند چیست؟

بک اند در برنامه نویسی قسمتی از سیستم نرم افزاری است که برای پشتیبانی از قسمتی از سامانه که قابل مشاهده توسط کاربران نیست مورد استفاده قرار می گیرد. این قسمت از سیستم شامل فرآیندهایی مانند مدیریت داده ها، سیستم های پردازش، وب سرویس ها، پشتیبانی از بانک های اطلاعاتی و غیره است.
بک اند به عنوان مدیریت و پشتیبانی کننده وبسایت یا برنامه عمل می کند و مسئولیت هایی مانند مدیریت کاربران، مدیریت پرداخت، پردازش داده ها، مدیریت محتوا و نظارت بر امنیت را برعهده دارد.